Areszt Śledczy w Suwałkach oferuje nawiązanie współpracy - zapewnia pracowników oraz wolne pomieszczenia do wykonywania pracy

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Areszt Śledczy w Suwałkach oferuje nawiązanie współpracy - zapewnia pracowników oraz wolne pomieszczenia do wykonywania pracy

Areszt Śledczy w Suwałkach posiada trzy wolne pomieszczenia o łącznej powierzchni 150 m2, (w tym największe pomieszczenie o powierzchni powyżej 65 m2), w których osadzeni mogliby świadczyć pracę dla kontrahenta zewnętrznego.
Nie mogą być to prace które wymagają używania narzędzi uznawanych na nieodpowiednie np.: noże do cięcia metalu, brzeszczoty, szczypce, kombinerki. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia w jednym z pomieszczeń instalacji każdego rodzaju do maszyn lub urządzeń przeznaczonych do wykonywania pracy przez osadzonych.

Zatrudnianie osób pozbawionych wolności przynosi zatrudniającym (np. przedsiębiorcom) wymierne korzyści, a mianowicie:

BARDZO PROSTY STOSUNEK PRACY
• brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu skazanych (dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja zakładu karnego); nie stosuje się okresów wypowiedzenia, w każdej chwili bez konsekwencji przedsiębiorca może zrezygnować ze
świadczenia pracy przez skazanych;
• przepisy prawa pracy stosuje się w ograniczonym zakresie (jedynie dotyczące czasu pracy i przepisów BHP)

BRAK DODATKOWYCH OBCIĄŻEŃ PODWYŻSZAJĄCYCH KOSZTY PRACY!
• skazani zgłaszani są do ZUS z kodem ubezpieczenia: 080000 (nie odprowadza się składki zdrowotnej, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim);
• pracodawca odprowadza jedynie składki ZUS: emerytalne, rentowe i wypadkowe (obowiązujące w danym zakładzie pracy),

PŁACA TYLKO ZA PRACĘ
• wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności

WYNAGRODZENIE MNIEJSZE NIŻ MINIMALNA PŁACA
• z tytułu kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorca otrzymuje zwrot w wysokości 20% wynagrodzeń brutto (tzw. ryczałt)

DUŻO KRÓTSZY URLOP
• skazanemu zatrudnionemu odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, przysługuje po roku nieprzerwanej pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, urlop przez okres 14 (a nie 26) dni roboczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

Zachęcamy osoby zainteresowane do nawiązania współpracy. Kontakt: 887 656 12 07 email: as_suwalki@sw.gov.pl 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść