Konkurs „Internacjonalizacja MŚP” - 50 mln zł na podbój zagranicznych rynków

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Konkurs „Internacjonalizacja MŚP” - 50 mln zł na podbój zagranicznych rynków

2 marca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nową edycję konkursu na dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług. Od 7 kwietnia 2021 r. do konkursu „Internacjonalizacja MŚP” będą mogli się zgłaszać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Nabór wniosków potrwa do 27 maja 2021 roku.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego

Dofinansowanie można przeznaczyć dofinansowanie na:
• usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
• usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
• udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
• nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
 posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym
Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Regulamin i dokumenty dotyczące konkursu znajdują się  TUTAJ.     


 

 

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść