Ruszyła IX edycja Konkursu "Grunt na medal" 2021.

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Ruszyła IX edycja Konkursu "Grunt na medal" 2021.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, rozpoczęła dziewiątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na medal" 2021.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycję, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji do Polski.

Nagrodami dla zwycięzców w IX edycji konkursu „Grunt na Medal” są:
• okolicznościowa statuetka,
• certyfikat „Grunt na medal” 2021,
• możliwość używania logo „Grunt na medal” 2021 w materiałach promocyjnych,
• promocja zwycięskiego terenu na portalu PAIH,
• specjalna promocja terenu w ramach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez PAIH i urzędy marszałkowskie.

Nagrodą w Konkursie jest preferencyjne wskazanie zwycięskich terenów przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz urzędy marszałkowskie inwestorom zagranicznym, a także prowadzona przez PAIH i zarządy województw promocja tych terenów na forum międzynarodowym.

Do udziału w Konkursie organizatorzy zapraszają starostów powiatów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów wszystkich gmin w Polsce.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 marca 2021 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 15 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się TUTAJ

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść