Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Kompetencje dla sektorów”

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Kompetencje dla sektorów”

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu „Kompetencje dla sektorów”, które odbędzie się 10 marca 2021 r. o godz. 11.00, w formule online.

Konkurs skierowany jest do następujących podmiotów:

* podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
* podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
* reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
* organizacje pracodawców,
* organizacje samorządu gospodarczego,
* organizacje związkowe,
* przedsiębiorcy

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III rundy konkursowej, która obejmuje wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw z 7 sektorów:

* budowlanego,
* motoryzacyjnego,
* nowoczesnych usług biznesowych,
* gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
* chemicznego,
* przemysłu lotniczo-kosmicznego oraz
* usług rozwojowych.

Konkurs jest realizowany w rundach konkursowych.
Celem konkursu jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających w następujących 17 sektorach gospodarki: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.

Usługi szkoleniowe lub doradcze muszą być zgodne z rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

W ramach III rundy konkursowej wybranych zostanie do dofinansowania maksymalnie 7 projektów (po jednym dla każdego sektora objętego rundą).

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowanych, a łączna kwota dofinansowania projektów w III rundzie konkursowej wynosi 60 214 115,70 zł.

Spotkanie odbędzie się 10 marca 2021, godz. 11:00-13:00
ONLINE
UWAGA! Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!
Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są pod linkiem:
https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=1255 

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl  lub telefoniczną: 604 526 507.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść