Webinarium „Jak generować dodatnie różnice kursowe w ujęciu księgowym?”, 15 lutego br.

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Webinarium „Jak generować dodatnie różnice kursowe w ujęciu księgowym?”, 15 lutego br.

Mazowieckie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., oraz DMK Sp. z o.o. zapraszają na webinarium „Jak generować dodatnie różnice kursowe w ujęciu księgowym?”, które odbędzie się 15 lutego, godz. 11.00 – 14.00 online.

Podczas webinarium zostanie omówiona bieżąca sytuacja na trzech rynkach (EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN) i wskazane bieżące plany działań dla wszystkich czterech grup przedsiębiorców - eksporter/importer-EUR/PLN, eksporter/importer - USD/PLN.

Zostanie poddane wątpliwości i zasadności skupianie się na różnicach kursowo-księgowych, które zwykle nie stanowią o korzyści/niekorzyści finansowej (kasowej).
• Jeśli nie o rzeczywistej korzyści finansowej, to o czym?
• Czy w ogóle zarządzaniem ryzykiem w ujęciu księgowym może przynosić zysk dla firmy? Czy ma jakiś finansowy sens i dla kogo?

Zostanie zilustrowana zasada, że koszty finansowo księgowe to nie zawsze strata ekonomiczna, a księgowe przychody finansowe to nie zawsze zysk ekonomiczny! Księgowe (papierowe) "2+2" - to nie to samo co kasowe (matematyczne) "2+2"!

Dodatkowo zostanie postawione pytanie, na ile różnice księgowe kursowe są konsekwencja "szczęścia i gry z hipotetycznymi kursami z przeliczeń fakturowych" , a na ile umiejętnością radzenia sobie w zarządzaniu ryzykiem tym rzeczywistym - kasowym?

UWAGA Rejestracja dwuetapowa!
Zapis na webinar: https://forms.gle/Ppvnhi4DbHAWhT8n8 
(po rejestracji poprzez poniższy formularz google otrzymasz na e-mail potwierdzenie rejestracji WRAZ z linkiem do drugiego krótszego etapu rejestracji, czas wypełnienia zgłoszeń poniżej 1 minuty!)

Agenda:

11.00 – 12.00
CZĘŚĆ I – Bieżąca sytuacja na trzech rynkach (EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN) oraz bieżący plan działań dla wszystkich czterech grup przedsiębiorców- eksporter/importer-EUR/PLN, eksporter/importer- USD/PLN – Pan Jacek Maliszewski

12.00-13.00
CZĘŚĆ II – EDUKACJA - Pan Łukasz Leszczyński
• Ryzyko kursowe w ujęciu księgowym;
• różnice kursowe, które powstają na szczeblu rozrachunków i środków własnych;
• Tezy, do weryfikacji na kilku przykładach - z "życia firmy":
o Teza I w ujęciu kasowym: Eksporter uzyskuje tym lepszy efekt, im po wyższym kursie uda mu się wymienić walutę na PLN;
o Teza I w ujęciu księgowym: Eksporter uzyskuje tym lepszy efekt, im po niższym kursie uda mu się wystawić zagraniczną fakturę sprzedaży;
o Teza II w ujęciu kasowym: Importer uzyskuje tym lepszy efekt, im po niższym kursie uda mu się kupić walutę;
o Teza II w ujęciu księgowym: Importer uzyskuje tym lepszy efekt, im po wyższym kursie przyjmie i zaksięguje zagraniczną fakturę zakupu.

13.00-14.00 (ok. 15 minut po zakończeniu webinaru)
Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

15 minut po zakończeniu webinaru rozpocznie się dyskusja na platformie Microsoft Teams. Będzie to rozmowa w czasie której p. Jacek Maliszewski odpowie na bardziej złożone pytania z Państwa strony. Do dyskusji będzie można dołączyć przez link, który dostaniecie Państwo podczas trwania webinaru.

Prosimy o rejestrację na wydarzenie do dnia 11 lutego 2021, do godz. 16:30, pod linkiem: https://forms.gle/Ppvnhi4DbHAWhT8n8 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DMK Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: dmk@wgt.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby biorącej udział w wydarzeniu
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do przenoszenia danych
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść