Biznes plus nauka

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Biznes plus nauka

Bliska współpraca między biznesem a uczelniami w sferze badawczo-rozwojowej – to główny cel pilotażowego projektu, który poprowadzi Politechnika Białostocka.

W ramach projektu ma zostać wypracowany system, który powiąże podlaskie uczelnie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje otoczenia biznesu. Wszystkie te podmioty mają pracować na rzecz podniesienia konkurencyjności podlaskich firm poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R).

Ponadto przeanalizowanych zostanie 20 pomysłów biznesowych zgłoszonych przez białostockie uczelnie: PB, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet w Białymstoku, zaś dziesięć z nich otrzyma dofinansowanie na realizację. Mają one dotyczyć inteligentnych specjalizacji, czyli branż, które są priorytetowe dla rozwoju regionu (m.in.: przemysł rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy, szkutniczy, sektor medyczny, ekoinnowacje).

Powstanie również platforma usług dla biznesu, zawierająca ofertę naukową skierowaną do firm. Będzie to baza danych, z której przedsiębiorcy dowiedzą się, jaką kadrą, sprzętem i aparaturą dysponują jednostki badawcze w regionie.
Aby przedsiębiorcy i naukowcy lepiej się poznali i zaprezentowali swoje pomysły, zostaną zorganizowane spotkania, które posłużą zacieśnieniu współpracy pomiędzy nimi.

Prace w ramach tego projektu potrwają rok. Ich koszt wynosi 2,7 mln zł, a dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) pokryje 2,5 mln złotych.

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść