Polski Klaster Budowlany: dofinansowana usługa doradcza w zakresie certyfikacji

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Polski Klaster Budowlany: dofinansowana usługa doradcza w zakresie certyfikacji

Polski Klaster Budowlany zaprasza do skorzystania z usług doradczych przedsiębiorców, których wprowadzenie produktu/usługi na rynki zagraniczne wiąże się z uzyskaniem określonego certyfikatu potwierdzającego wymaganą jakość.

W ramach usługi przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z:

1. części doradczej, w tym:

-spotkań bezpośrednich, konsultacji ukierunkowanych na sprawne i prawidłowe przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia produktów/ usług do wybranej uprawnionej jednostki badawczej;
-weryfikacji i korekty dokumentacji technicznej produktów/ usług będących przedmiotem usługi;
-weryfikacji stopnia przygotowania produktów/ usług do przeprowadzenia badań (jeśli dotyczy);
-wsparcie w zakresie doboru uprawnionej jednostki badawczej, jednostki certyfikującej oraz innych zasadnych do realizacji działań pod kątem uzyskania certyfikatów poświadczających określoną jakość i spełnienie norm;
-zgłoszenie produktu/ usługi do badań w wybranej uprawnionej jednostce badawczej zgodnie z obowiązującą procedurą;

2. części technicznej, w tym:

-przeprowadzenie badań w wybranej, uprawnionej jednostce badawczej;
-wsparcie w ewentualnych inspekcjach uprawnionej jednostki badawczej w Państwa firmie (jeśli dotyczy);
-wsparcie w zakresie składania wyjaśnień, uzupełnień i informacji niezbędnych do pozytywnego zakończenia prac badawczych;
-wsparcie w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury certyfikacyjnej;

3. części certyfikacyjnej, w tym:

-wsparcie w zgłoszeniu produktu/ usługi do jednostki uprawnionej do wydania certyfikatu;
-wsparcie w kontakcie z uprawnioną jednostką certyfikującą;
-wsparcie w ewentualnych inspekcjach uprawnionej jednostki badawczej w Państwa firmie (jeśli dotyczy)
-wsparcie w zakresie składania wyjaśnień, uzupełnień i informacji niezbędnych do pozytywnego zakończenia prac tj. wydania stosownego zezwolenia, licencji, certyfikatu lub innego rodzaju dokumentu poświadczającego określoną jakość i spełnienie norm przez produkt/ usługę podnosząc ich konkurencyjność;

Oferowana przez Polski Klaster Budowlany usługa doradcza objęta jest dofinansowaniem w ramach „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja” POIR.02.03.03-20-0004/18.

Usługa nie obejmuje kosztów związanych z wydaniem certyfikatu,a jedynie niezbędne prace przygotowawcze.

Jakie warunki trzeba spełniać aby skorzystać z tych środków?
Aby skorzystać z dofinansowania na usługi doradcze w zakresie internacjonalizacji należy:
• być członkiem klastra,
• zadeklarować zainteresowanie/ potrzebę wsparcia w zakresie certyfikacji,
• dysponować pomocą de minims w ramach limitu 200 tys. euro na 3 lata,
• podpisać umowę na przekazanie dofinansowania z PKB.

Od czego zależy wartość dofinansowania?
Jak w przypadku każdej z usług w ramach projektów na internacjonalizację tak i w tym przypadku wartość dofinansowania zależy od wielkości firmy i tak:
Mikro/ małe przedsiębiorstwa - 80%
Średnie przedsiębiorstwa - 70%
Duże przedsiębiorstwa - 50%


Zachęcamy do udziału i kontaktu z biurem klastra biuro@budowlanyklaster.pl . Szczegóły TUTAJ

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść