Nabór na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (EDIH) do 1 marca 2021 r.

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Nabór na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (EDIH) do 1 marca 2021 r.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy I Technologii ogłosiło konkurs, którego celem jest wyłonienie polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (EDIH).
Usługi oferowane przez EDIH-y umożliwiają stworzenie planu transformacji cyfrowej, dostęp do aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także testowanie rozwiązań mających potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych. Budżet przewidziany na działalność Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w horyzoncie 2021-2027 wynosi 110 mln Euro.

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych będą oferować pakiet usług wspierających cyfrową transformację, składający się z działań w zakresie:
- informacyjno-promocyjnym,
- demonstracyjnym,
- edukacyjno-szkoleniowym,
- doradczym,
- wdrożeniowym.

W przypadku małych i średnich firm usługi świadczone przez EDIHy będą nieodpłatne albo częściowo odpłatne.
Ponadto, Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych będą świadczyć także pomoc administracji państwowej w cyfryzacji jej działań oraz świadczonych przez nią usług publicznych.

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych są docelowo pomostem pomiędzy podmiotami tworzącymi popyt na usługi w dziedzinie cyfrowej transformacji (przedsiębiorcy oraz administracja publiczna, których działalność może odnieść korzyści z cyfrowej transformacji), a istniejącą ich podażą (dostawcy gotowych do wdrożenia technologii, podmioty świadczące usługi edukacyjne, szkoleniowe i wsparcia, start-upy).

Zainteresowane instytucje i organizacje świadczące już usługi wsparcia cyfrowej transformacji mogą przesyłać swoje aplikacje do 1 marca 2021 r.

Więcej informacji o procedurze aplikacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/Konkurs-wylonienie-polskich-kandydatow-na-Europejskie-Huby-Innowacji-Cyfrowych-krajowa-preselekcja 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść