Zmiana siedziby Polskiego Klastra Budowlanego

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Zmiana siedziby Polskiego Klastra Budowlanego

Polski Klaster Budowlany zmienił siedzibę.

Aktualny adres:

ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok 
tel. /fax. 85 652 61 07
e-mail: biuro@budowlanyklaster.pl 

Klaster jest zrzeszeniem ponad 300 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, których siedziby zlokalizowane są na terenie całego kraju. Do klastra należą m.in. generalni wykonawcy, architekci, producenci materiałów i chemii budowlanej, producenci stolarki otworowej, wyposażenia wnętrz, mebli i rolet.
Działalność Klastra wspierana jest przez uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które dzięki działaniom B+R, pomagają firmom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej.
Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego, to nie tylko prestiż, ale również szansa na dalszy rozwój, podejmowanie współpracy branżowej z pozostałymi Klastrowiczami, a co za tym idzie zdobywanie nowych rynków. Ponadto, uczestnictwo w Klastrze Kluczowym, daje zwiększoną szansę na pozyskiwanie dofinansowania z Unii Europejskiej, co wiąże się z otrzymywaniem dodatkowych punktów w konkursach oraz możliwością aplikowania do konkursów unijnych dedykowanych tylko i wyłącznie dla klastrów kluczowych.

W ramach działań związanych z realizacją projektu Smart4nZEB Polski Klaster Budowlany uzyskał brązową odznakę nadawaną przez ESCA - The European Secretariat for Cluster Analysis. Instytucja ta jest odpowiedzialna za monitorowanie i analizowanie rozwoju klastrów w skali UE i podlega bezpośrednio Komisji Europejskiej. Choć wiele klastrów z sukcesem ubiegało się o certyfikat ESCA, aktualnie aktywną brązową odznakę mają w Polsce jedynie 3 klastry.

Przedsiębiorców  branży budowlanej zapraszamy do kontaktu z Polskim Klastrem Budowlany.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść