Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał w dniu dzisiejszym, tj.12.01.2021 roku trzy kolejne decyzje o wsparciu.

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał w dniu dzisiejszym, tj.12.01.2021 roku trzy kolejne decyzje o wsparciu.

Decyzję o wsparciu nr 43 otrzymało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TEKMAR” Marek Boczkowski. Nowa inwestycja zostanie realizowana w Miedznej (powiat węgrowski, woj. mazowieckie).Ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa i jest nierozerwalnie związana z dotychczasową działalnością produkcyjną. PPHU „TEKMAR” Marek Boczkowski prowadzi działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania opakowań z tektury i papieru od 1993 r. Głównymi odbiorcami firmy są regionalni producenci reprezentujący przede wszystkim branże spożywczą ,meblarską, mleczarską, chemiczną, budowlaną oraz elektryczną należące do zakładów produkcyjnych funkcjonujących we wschodniej części województwa mazowieckiego oraz częściowo na terenie w. podlaskiego. W dużej części opakowania dostarczane do klientów eksportowane są razem z towarem do partnerów handlowych z Unii Europejskiej.
Nowa inwestycja będzie polegała na rozbudowie hali produkcyjnej oraz zakupie nowych maszyn i urządzeń , które pozwolą na zautomatyzowanie procesów produkcji. W związku z realizacją inwestycji Przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane o łącznej wartości co najmniej 3 mln zł oraz zwiększ dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 52 pracowników o 2 nowych pracowników i utrzyma poziom zatrudnia w wymiarze 54 pracowników przez co najmniej 3 lata.
Więcej o PPHU„TEKMAR” Marek Boczkowski na stronie http://tekmar.wegrow.pl/o-nas/ 

Decyzję o wsparciu nr 44 otrzymał Przedsiębiorca PORTA KMI Spółka Akcyjna – lider wśród producentów drzwi w Polsce, nagradzany wieloma prestiżowymi tytułami (m.in.: Konsumencki Lider Jakości, Lider Rynku Stolarki, Superbrands). Spółka sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz na 28 rynkach europejskich, a także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Wietnamie.
Nowa inwestycja ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, zlokalizowanego w Oddziale w Ełku, poprzez rozbudowę istniejącej technologii wytwarzania o dodatkowe maszyny wzmacniające posiadane moce produkcyjne. Pozwoli to na zmodernizowanie parku maszynowego i zwiększenie przepustowości stosowanej metody produkcji wyrobów personalizowanych. Realizacja nowej inwestycji wiązać się będzie z poniesieniem przez Przedsiębiorcę kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 39 mln złotych oraz zwiększeniem zatrudnienia kształtującego się na poziomie 673 pracowników poprzez zatrudnienie 5 nowych pracowników i utrzymaniem nowego poziomu zatrudnienia przez okres 5 lat. Więcej o PORTA KMI Spółka Akcyjna na stronie https://www.porta.com.pl/p/7/o-firmie.html 

45 decyzja o wsparciu została wydana Przedsiębiorcy PADMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - producent elementów wyposażenia wnętrz. Nowa inwestycja, polegająca na zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa zlokalizowanego w Suwałkach (województwo podlaskie), obejmować będzie zakup i montaż maszyn i urządzeń pozwalających na uruchomienie linii do hartowania szkła oraz wprowadzania procesu automatyzacji prowadzonych obecnie procesów produkcyjnych. Dodatkowo Przedsiębiorca planuje zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych, które mają stać się dodatkowym źródłem energii elektrycznej na zakładu. W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane o wartości łącznej co najmniej 60 mln złotych oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtując się na poziomie 255 pracowników o 1 nowego pracownika i utrzymanie nowego poziomu zatrudnienia ( w wysokości 256 pracowników) przez okres 5 lat.

Wszystkim Przedsiębiorcom życzymy realizacji planów i sukcesów zawodowych.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść