Badania na rynek - konkurs dla MŚP

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Badania na rynek - konkurs dla MŚP

Już od jutra, tj.13 stycznia 20201 r. do 17 lutego 20201 r. można składać wnioski w konkursie Badania na rynek, prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem konkursu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Dofinasowanie można przeznaczyć na:

 wydatki inwestycyjne:
• zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
• zakup nieruchomości
• roboty budowlane
• budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal

 nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne

 eksperymentalne prace rozwojowe

 usługi doradcze

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe lub średnie firmy, które:

• zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
• przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
• prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że wkład składającego wniosek to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu, wg Mapy pomocy regionalnej

 

MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA: premia +20%
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA: premia +10%

Konkurs prowadzony jest przez PARP Grupa PFR, więcej informacji na temat konkursu TUTAJ

 

Zachęcamy do składania wniosków.

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść