Zaproszenie na webinarium „Analizy porównawcze - czas na nowe rozdanie” - 14.01.2021 r. godz. 11.00

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Zaproszenie na webinarium „Analizy porównawcze - czas na nowe rozdanie” - 14.01.2021 r. godz. 11.00

Kancelaria TLA oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna zapraszają na webinarium „Analizy porównawcze - czas na nowe rozdanie”, które odbędzie się online 14.01.2021 r., o godzinie 11.00
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany do polskich przepisów w zakresie cen transferowych nakładające na podatników dodatkowe obowiązki z obszaru cen transferowych. Zgodnie z tymi regulacjami nowe obowiązki podatników uzależnione są od wartości kosztów lub przychodów generowanych przez podatnika w roku poprzedzającym dany rok podatkowy oraz wartości osiąganych w transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi w danym roku podatkowym.

Jednym z obowiązków dla podatników jest konieczność włączenia do dokumentacji lokalnej analizy porównawczej (benchmarkingu). Obowiązek ten dotyczy wyłącznie podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągną przychody / poniosą koszty powyżej 10 mln EUR. Proces przygotowania takich analiz porównawczych dotyczy wszystkich transakcji zawieranych przez podatnika z podmiotami powiązanymi w danym roku, które zostaną objęte dokumentacją lokalną.

Zagadnienia, które zostaną omówione podczas webinarium:
1. Analiza porównawcza - czym jest i do czego służy:
- mocne i słabe strony metod wyceny
- terminy sporządzenia i obowiązki aktualizacji
- dlaczego warto sporządzić analizę porównawczą przed ustawowym terminem?
2. Analizy porównawcze w praktyce na przykładzie:
- Dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach
- Transakcji gwarancji

Prowadzący:
Szymon Jordan - Partner, Doradca Podatkowy
Remigiusz Markiel - Manager, Doradca Podatkowy

Link umożliwiający zapisanie się na webinarium TUTAJ

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść