Dofinansowania dla MŚP w ramach POIR - 12.01.2021 – spotkanie informacyjne PARP

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Dofinansowania dla MŚP w ramach POIR - 12.01.2021 – spotkanie informacyjne PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na inwestycje w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek POIR.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli firm, które spełniają wszystkie poniższe warunki tj. mają:

• status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
• zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy;
• przynajmniej w jednym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy);
• prowadziły lub prowadzą badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi albo procesu technologicznego.

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 80% dofinansowania. Dofinansowaniu będą podlegały projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub przez niego zakupionych, które są kluczowe dla opracowania i wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych.

Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2021, godz. 10:00-13:30 ONLINE

UWAGA! Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są TUTAJ 

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść