Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek rejestrowania w ZUS zawartych umów o dzieło (formularz ZUS RUD).

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek rejestrowania w ZUS zawartych umów o dzieło (formularz ZUS RUD).

Już od 1 stycznia 2021 r. zawarcie umowy o dzieło należy zarejestrować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Taką informację zobowiązany będzie przekazać płatnik składek lub osoba fizyczna, które zleciła wykonanie dzieła.

Obowiązywał będzie nowy formularz ZUS RUD – Zgłoszenie umowy o dzieło.
Dopuszczona będzie forma elektronicznego złożenia dokumentu – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Będzie trzeba go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:
- zawartych z własnym pracownikiem,
- wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
- zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Więcej o obowiązku zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło TUTAJ

Obowiązek rejestrowania w ZUS zawartych umów o dzieło (formularz ZUS RUD) został wprowadzony w drodze Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (DZ.U. z 2020, poz. 2366), wydanego na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 266, z późn. zm.), opublikowanego 28 grudnia 2020 r.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść