Program Strefa Pomysłodawcy – wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Program Strefa Pomysłodawcy – wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce

4 stycznia 2021 r. ruszy nabór na operatora, który zrealizuje pilotaż Programu Strefa Pomysłodawcy.
Strefa Pomysłodawcy to łatwo dostępna i otwarta na potrzeby innowatorów, wynalazców, studentów, badaczy, pasjonatów nauki i nowych technologii przestrzeń do pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami. W jednym miejscu pomysłodawcy będą mogli zweryfikować potencjał komercjalizacyjny, technologiczny i biznesowy swoich pomysłów, przy swobodnym dostępie do infrastruktury technologicznej i niezbędnej aparatury (stacjonarnych i /lub mobilnych laboratoriów oraz prototypowni). Sieć doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin będzie oferowała specjalistyczne, „szyte na miarę” doradztwo.

Czas trwania pilotażu
Realizacja projektu pilotażowego musi się zakończyć do dnia 30 czerwca 2023 r.

Finanse
Poziom finansowania dla wydatków kwalifikowanych wynosi 100%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to maksymalnie 5 000 000,00 zł

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Wnioskodawcą może być osoba prawna, której zgodnie ze statutem, umową spółki lub innym przewidzianym prawem dokumentem celem jest wspieranie działalności innowacyjnej i/lub innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Wnioskodawcą może być również konsorcjum wyżej określonych osób prawnych.

Grantobiorcą – operatorem w projekcie może być instytucja lub konsorcjum, które spełnią kryteria oceny określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Finansowanie przeznaczone jest przede wszystkim na:

1. wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
2. podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Zadania,
3. koszty usług doradczych, eksperckich, szkoleniowych, prawnych związanych z realizacją i zarządzaniem programem;
4. koszty organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań;
5. koszty wynajmu maszyn, urządzeń, aparatury niezbędnej do realizacji Zadania;
6. koszty zakupu mebli lub wyposażenia niezbędnego do realizacji celów Zadania,
7. koszty niezbędnych prac związanych z rearanżacją przestrzeni i prac dostosowawczych, certyfikatów i oprogramowania,
8. koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych do realizacji Zadania, w proporcji odpowiedniej do rzeczywistego wykorzystania powierzchni biurowej dla celów realizacji Zadania:
9. koszty usług informatycznych, koszty związane z zaprojektowaniem, utworzeniem, utrzymaniem i rozbudową narzędzi ICT;
10. koszty administracyjne (np. usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty skarbowe, materiały biurowe, usługi drukarskie w zakresie niezbędnym do realizacji Zadania);
11. koszty organizacji i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.

Więcej szczegółów na temat programu TUTAJ

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść