Polski Klaster Budowlany proponuje nową usługę w zakresie certyfikacji

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Polski Klaster Budowlany proponuje nową usługę w zakresie certyfikacji

W ramach projektu „SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej - III edycja" POIR.02.03.03-20-0004/18 Polski Klaster Budowlany proponuje nową i ciekawą usługę w zakresie certyfikacji, w tym:

1) rozeznanie pod kątem potrzebnych zezwoleń, licencji, certyfikatów i akredytacji lub innego rodzaju dokumentów poświadczających określoną jakość i spełnianie norm przez usługę/ towar, które umożliwią lub ułatwią członkom klastra wejście na wskazane rynki zagraniczne;

2) przygotowanie firmy do uzyskania niezbędnych zezwoleń, licencji, certyfikacji, akredytacji lub innego rodzaju dokumentów pod kątem formalnym, merytorycznym i technicznym;

3) spotkania bezpośrednie, konsultacje i aktywny udział wykonawcy maksymalizujący efekty końcowe planowanej ekspansji;

4) przygotowanie procedur i dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikacji.

WAŻNE!
Zamawiana usługa nie obejmuje kosztów związanych z wydaniem certyfikatu, a jedynie niezbędne prace i koszty przygotowawcze (za wyjątkiem wykonania prototypów, próbek do badań)

Podmiot, który planuje wprowadzić certyfikowane w ramach usługi produkty, jest zobowiązany do promocji oferty poza granicami Polski zgodnie z destynacją, której dotyczy certyfikacja.

Usługa jest objęta dofinansowaniem na niezmienionych zasadach:
Mikro/ małe przedsiębiorstwa – 80%
Średnie przedsiębiorstwa – 70%
Duże przedsiębiorstwa – 50%

Środki przewidziane na usługę doradczą są ograniczone budżetem projektu, dlatego celem dalszej weryfikacji zachęcamy do kontaktu:
Adam Krajewski e-mail: a.krajewski@polskiestowarzyszenie.pl , tel.:665-850-248
Polski Klaster Budowlany
biuro@budowlanyklaster.pl 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść