Mikro i mali przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego od 4.11.2020 r. mogą składać wnioski o granty na kapitał obrotowy

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Mikro i mali przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego od 4.11.2020 r. mogą składać wnioski o granty na kapitał obrotowy

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie udostępniła elektroniczny generator wniosków o udzielenie dofinansowania w formie grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wnioski o grant mogą być składane w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o grant w terminie od 04 listopada 2020 r. od godziny 08:00:00 do 10 listopada 2020 r. do godziny 08:00:00.

O grant mogą ubiegać się wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy (do 49 pracowników), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, posiadający (przynajmniej od 31.12.2019 r. do dnia złożenia wniosku) siedzibę/oddział/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i prowadzący działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, oraz odprowadzający swój podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (decydująca jest właściwość urzędu skarbowego znajdującego się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego).
Wnioskodawcy oraz wnioski o grant muszą spełniać kryteria wyboru wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego dotyczącego finansowania kapitału obrotowego firm dotkniętych skutkami COVID-19 obowiązujące dla Poddziałania 1.3.5, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020, wskazane odpowiednio w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Szczegóły: https://bit.ly/3ekzeOJ 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść