Nowy katalog usług w ofercie Polskiego Klastra Budowlanego! Koncepcja projektu.

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Nowy katalog usług w ofercie Polskiego Klastra Budowlanego! Koncepcja projektu.

Koordynator Polskiego Klastra Budowlanego w związku z uruchomieniem środków unijnych w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.7: Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, II Osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I w ramach Programu Operacyjego Inteligentny Rozwój 2014-2020
informuje Członków Klastra oraz wszystkie podmioty zainteresowane akcesem do struktury klastrowej o podjęciu działań zmierzających do rozszerzenia oferty świadczonych usług w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0).
Dbałość koordynatora o stałą aktywność klastra oraz chęć wzmocnienia utworzonej dotychczas struktury doprowadziły do stworzenia koncepcji projektu, w ramach której planowane jest stworzenie przy Polskim Klastrze Budowlanym centrum BIM.

Koncepcja projektu oraz link do ankiety poniżej:

KONCEPCJA PROJEKTU - pismo informacyjne

ANKIETA "Nowy katalog usług w ofercie PKB"

ANKIETA "Nowy katalog usług w ofercie PKB" - do wypełnienia on-line

W imieniu Klastra prosimy o wypełnienie ankiety!
Termin do czwartku 29.10.2020 r. (do końca dnia)

Szczegółowy zakres projektu zostanie przygotowany w oparciu o zebrane ankiety oraz będące ich wynikiem spotkania robocze.

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść