Trwa XXIII edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Trwa XXIII edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

Twórcy innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii mogą już zgłaszać się do organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. W XXIII edycji na przedsiębiorców, instytuty naukowe i uczelnie czeka aż 600 tys. zł unijnego wsparcia.
Projekty można zgłaszać do 29 października.

Do zdobycia nawet 100 tys. zł

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidualnie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę.
Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu.
Konkurs dotyczy projektów, które osiągnęły już pewien stopień zaawansowania i są na etapie co najmniej prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL) a także tych, które zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 m-ce przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:
 Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
 Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
 Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości.
Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową – 100 tys. zł wynosi nagroda główna, a 25 tys. zł wyróżnienie.

Przewidziane są również nagrody specjalne w kategoriach:
• produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
• produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
• produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).

Projekty do konkursu można zgłaszać do 29 października br., do godz. 16:00. Budżet konkursu to 600 tys. zł.
Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przyznawany od 23 lat tytuł „Polski Produkt Przyszłości” to doskonałe narzędzie promocyjne, dzięki któremu rozgłos w kraju i daleko poza jego granicami zdobyło wiele innowacyjnych rozwiązań powstałych nad Wisłą. W dotychczasowej historii, spośród zgłoszonych 1 073 projektów nagrodzono 56, a 122 zostały wyróżnione.

Więcej informacji TUTAJ

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść