Nowy JPK_VAT z deklaracją

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Nowy JPK_VAT z deklaracją

Od 1 października 2020 roku czynnego podatnika VAT obowiązuje nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją, składający się z dwóch części:
ewidencyjnej, zawierającej ewidencję VAT zakupów i sprzedaży, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia
deklaracyjnej, zawierającej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres

Nowy JPK_VAT z deklaracją obowiązkowo składają wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, niezależnie od wielkości: duże, średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy.

Dokument należy wysyłać do urzędu skarbowego (nie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jak dotychczas), w formacie XML.

Uwaga! Za okresy rozliczeniowe od 1 października roku deklaracji VAT-7 i VAT-7K nie można składać inaczej, niż przez JPK_VAT.

Pozostałe deklaracje należy składać na dotychczasowych zasadach (poza plikiem JPK). Są to między innymi:
• VAT-12 - usługi taksówek osobowych opodatkowane w formie ryczałtu
• VAT-8 – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez podatników innych niż podatnicy VAT czynni
• VAT-10 - wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu
• VAT-14 - wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych

Kiedy należy wysyłać JPK_VAT

Obowiązują dwa warianty:
• JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie
• JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie

Nowy JPK należy wysłać:
• Przy rozliczeniu miesięcznym - do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli np. za październik do 25 listopada, a za listopad do 25 grudnia.
• Przy rozliczeniu kwartalnym wypełniasz tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Wysyłasz je do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełniasz część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną za cały kwartał.
Jeśli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego przypadającego po tych dniach.

Uwaga! Nawet jeśli w danym miesiącu czy kwartale nie dokonałeś żadnej transakcji, złóż tzw. „zerowy” JPK_VAT.

Kto nie składa JPK_VAT

JPK_VAT nie składasz, jeżeli:

Jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi między innymi o:
sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe)
zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł).

Działalność gospodarcza jest zawieszona - za okresy, których dotyczy zawieszenie, z wyjątkiem sytuacji kiedy:

w trakcie zawieszenia dokonujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
importujesz usługi lub nabywasz towary w zakresie których jesteś podatnikiem VAT
zawieszenie nie dotyczy pełnego okresu rozliczeniowego
okresów rozliczeniowych objętych zawieszeniem, za które zobowiązany jesteś do rozliczenia podatku z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które zobowiązany jesteś dokonać korekty podatku naliczonego.

Więcej szczegółów TUTAJ

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść