Burmistrz Łap ogłosił dwa przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w Łapach

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Burmistrz Łap ogłosił dwa przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w Łapach

Obszar inwestycyjny gminy Łapy obejmuje tereny o powierzchni 24 hektarów. Tereny te są wyposażone w niezbędną infrastrukturę: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanalizację teletechniczną oraz drogę wewnętrzną wraz z oświetleniem.

Aktualnie prowadzona jest sprzedaż:
- dwóch działek, o powierzchni ok. 1 ha każda, położonych w I części Podstrefy Łapy (obszar I) – ogłoszenie o przetargu dostępne jest: http://www.lapy.pl/index.php/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci/1786-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-w-podstrefie-lapy 
- sześciu działek, o powierzchni ok. 1 ha każda, położonych w II część Podstrefy Łapy (obszar II)– ogłoszenie o przetargu dostępne jest: http://www.lapy.pl/index.php/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci/1787-trzeci-ograniczony-przetarg-na-sprzedaz-nieruchomosci-podstrefie-lapy 

Istnieje możliwość zakupu jednej nieruchomości lub więcej w jednym postępowaniu przetargowym.

Informacja o nieruchomościach 

Zdjęcie tereny inwestycyjne Podstrefa Łapy

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść