Ruszył konkurs “Wdrażanie innowacji przez MŚP” – wsparcie może wynieść nawet 20 mln zł –oferta dla MŚP działających we wschodniej Polsce

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Ruszył konkurs “Wdrażanie innowacji przez MŚP” – wsparcie może wynieść nawet 20 mln zł –oferta dla MŚP działających we wschodniej Polsce

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zachęca do udziału w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.
Program „Wdrażanie innowacji przez MŚP” to oferta skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie wschodniej Polski, którzy planują wdrożenie innowacji w swojej firmie. Mogą to być zarówno inwestycje w produkcję innowacyjnego produktu, jak i wdrożenie innowacyjnej technologii w procesie produkcji.

W ramach konkursu prowadzonego przez PARP przedsiębiorca może otrzymać do 20 mln zł. Nabór wniosków ruszył 25 sierpnia i będzie trwał do 24 września 2020 roku.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
 nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej;
 zakup nieruchomości;
 zakup robót i materiałów budowlanych;
 zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia;
 sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki.

Konkurs ma pobudzić innowacyjność przedsiębiorstw w całej gospodarce.

Głównym warunkiem udziału w programie jest wdrożenie w firmie innowacyjnego produktu lub procesu. Jednak równie ważna jest przynależność firmy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego – czyli np. klastra lub izby przemysłowej.

Takie powiązanie to minimum pięć przedsiębiorstw współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch różnych województw. Aby spełnić kryteria programu, jedno z nich musi znajdować się właśnie w makroregionie Polska Wschodnia, w skład którego wchodzą województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Firma biorąca udział w konkursie powinna należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego przynajmniej od sześciu miesięcy, a samo powiązanie musi prowadzić działalność od co najmniej roku.
Kolejnym warunkiem jest osiągnięcie przychodów przez przedsiębiorstwo nie mniejszych niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku.

Tegoroczna edycja konkursu różni się od poprzednich, ponieważ przewiduje możliwość uzyskania wsparcia w dostosowaniu firmy do funkcjonowania w sytuacji epidemiologicznej.

Poza dofinansowaniem kosztów bezpośrednio związanych z wdrożeniem innowacyjnych produktów lub procesów możliwe jest dofinansowanie kosztów podejmowanych w innych obszarach działalności przedsiębiorstwa, jeśli działania te przyczynią się do lepszego funkcjonowania w warunkach pandemii. To m.in. możliwość uzyskania pomocy w dostosowaniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie do funkcjonowania w sytuacji pandemii. Daje to przestrzeń na podjęcie dodatkowych działań inwestycyjnych albo zakup usług doradczych.

Całkowity budżet konkursu to 150 mln zł. Koszt jednego projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 do 50 mln euro.

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych oraz do 70% na inwestycje, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% do kosztów usług doradczych projektu i 30% kosztów inwestycji

Wszystkie informacje o konkursie i niezbędne dokumenty można znaleźć TUTAJ.

DOFINANSOWANIE W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI PROJEKTU: wg Mapy pomocy regionalnej
MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA: premia +20%
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA: premia +10%

mapa dofinansowania

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść