1 października zmienią się pliki JPK VAT.

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

1 października zmienią się pliki JPK VAT.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju od 1 października 2020 roku nie będzie można już składać oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowiązkowy będzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją, składający się z dwóch części:

• ewidencyjnej, zawierającej ewidencję VAT zakupów i sprzedaży, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia
• deklaracyjnej, zawierającej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres

Nowy JPK_VAT z deklaracją będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, niezależnie od wielkości: duże, średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy.
Będzie on wysyłany do urzędu skarbowego (nie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jak dotychczas), w formacie XML.

waga! Za okresy rozliczeniowe od 1 października roku deklaracji VAT-7 i VAT-7K nie można składać inaczej, niż przez JPK_VAT.

Kiedy należy wysyłać JPK_VAT
Będą obowiązywać dwa warianty:
JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie
JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie

Nowy JPK należy wysyłać::
• Przy rozliczeniu miesięcznym - do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czyli np. za październik do 25 listopada, a za listopad do 25 grudnia.
• Przy rozliczeniu kwartalnym wypełniasz tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Wysyłasz je do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełniasz część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną za cały kwartał.

Więcej informacji TUTAJ

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść