Zbliżają się terminy zakończenia dwóch naborów w obszarze Energia

Zbliżają się terminy zakończenia dwóch naborów wniosków o dofinansowanie w obszarze Energia w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Terminy zakończenia naborów
31 sierpnia br. o godzinie 15.00 upływa termin składania wniosków w naborze:

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej oraz

Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła

Podmioty kwalifikowalne
O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się:

• małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
• jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki.

Sposób złożenia wniosku
Wniosek o dofinansowanie sporządza się wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Data złożenia wniosku
Zgodnie z treścią dokumentów naborowych datą złożenia wniosku jest data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na ePUAP, czego potwierdzeniem jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).
Wszyscy wnioskodawcy, którzy podpiszą i wyślą wniosek w terminie obowiązywania naboru otrzymają stosowną informację zwrotną drogą e-mailową o terminie złożenia ich wniosku.

Zachęcamy do składania wniosków, szczególnie firmy inwestujące w OZE!