Polska Strefa Inwestycji – najem i koszty pracy także po zakończeniu inwestycji dzięki zmianom w Tarczy 4.0

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Polska Strefa Inwestycji – najem i koszty pracy także po zakończeniu inwestycji dzięki zmianom w Tarczy 4.0

W przyjętej Tarczy antykryzysowej 4.0 znalazło się wiele przepisów, których celem jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw. Firmy będą mogły skorzystać z dopłat do oprocentowania kredytów oraz do końca grudnia 2020 r. zostaną zwolnione z podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych.

W ramach nowelizacji przepisów wprowadzona została zmiana umożliwiająca zaliczenie jako koszt kwalifikowany nowej inwestycji, wydatków związanych z dwuletnimi kosztami pracy, najmem, dzierżawą, w tym w formie leasingu finansowego, także po terminie zakończenia inwestycji wskazanego w uzyskanej decyzji o wsparciu, tj. w okresie utrzymania inwestycji. 
Dodatkowo został rozszerzony katalog, dzięki któremu od podstawy opodatkowania podatnik może odliczyć darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19.

Polska Strefa Inwestycjinajem i koszty pracy także po zakończeniu inwestycji dzięki zmianom w Tarczy 4.0

Ustawodawca dostrzegł, że okres w którym możliwe jest traktowanie jako kwalifikowanych wydatków nowej inwestycji z tytułu najmu, dzierżawy i leasingu jest znacznie krótszy, niż okres faktycznej, ekonomicznej przydatności tych obiektów, a tym samym także czasu ponoszenia tych wydatków w rzeczywistości. Podobna problematyka dotyczyła dwuletnich kosztów pracy jako sposobu ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanej inwestycji, gdzie datą graniczną uznawania tych kosztów było zakończenie inwestycji. Wychodząc naprzeciw tym problemom, w ramach nowelizacji przepisów Tarczy 4.0, wprowadzona została jedna z istotniejszych zmian umożliwiająca zaliczenie jako koszt kwalifikowany nowej inwestycji, wydatków związanych z dwuletnimi kosztami pracy, najmem, dzierżawą, w tym w formie leasingu finansowego, także po terminie zakończenia inwestycji wskazanego w uzyskanej decyzji o wsparciu.tj. w okresie utrzymania inwestycji.

Podstawową zaletą modyfikacji przepisów jest zapewnienie wyższej nominalnie wartości potencjalnego zwolnienia z podatku dochodowego. Niniejsza modyfikacja pozwoli w szczególności uatrakcyjnić ofertę Polski w kontekście rozwoju szeroko pojętego sektora nowoczesnych usług dla biznesu, ale też zapewni przedsiębiorstwom z sektora produkcyjnego, używających maszyn i urządzeń na podstawie zawartych umów najmu czy też leasingu, zaliczenie tych wydatków do kosztów kwalifikowanych, także po zakończeniu danej inwestycji.

Darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19 bez ustawowego limitu i dla firm płacących podatek liniowy
W Tarczy Antykryzysowej 4.0 ustawodawca rozszerzył również katalog, dzięki któremu od podstawy opodatkowania podatnik może odliczyć darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19. Oprócz już wprowadzonych wcześniejszymi przepisami możliwości odliczenia darowizn na rzecz określonych podmiotów, w nowej regulacji do katalogu zostały dodane domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 przewiduje dodatkowo możliwość odliczenia przez podatników, w tym także osoby prowadzące działalność gospodarczą, darowizn rzeczowych, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. takim podmiotom jak placówki oświatowe czy organizacje pożytku publicznego. Co istotne, warunkiem odliczenia będzie udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
Darowizny można rozliczać w zeznaniu składanym po zakończeniu roku podatkowego lub przy obliczaniu zaliczki w przypadku podatników zobowiązanych do samodzielnej wpłaty takich zaliczek w trakcie roku. Warto podkreślić, że z odliczenia darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 skorzystają nawet firmy płacące liniowy PIT, które co do zasady pozbawione są podatkowych preferencji. Co więcej, darowizn tych nie obejmuje limit w wysokości odpowiednio 6% dochodu w przypadku podatku PIT oraz 10% w przypadku podatku CIT.

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść