Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (KSH)

Rządowe Centrum Legislacji 5 sierpnia br. opublikowało projekt długo wyczekiwanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (KSH), wprowadzającej tzw. prawo holdingowe i wzmacniającej rolę organów nadzorczych w spółkach kapitałowych. Projekt skierowano do konsultacji społecznych, które mają potrwać do 19 września 2020 roku.


Najważniejsze zmiany w nowelizacji Kodeksu spółek handlowych to

1.Definicja “grupy spółek” i jej interes
2. Wiążące polecenia (Spółka dominująca w grupie spółek ma uzyskać prawo wydawania wiążących poleceń spółkom zależnym)
3. Zmiana zasad odpowiedzialności członków organów spółek
4.Wzmocnienie roli i uprawnień organów nadzorczych spółek
5.Przepisy chroniące mniejszościowych wspólników i akcjonariuszy spółek z grup kapitałowych
Inne zmiany:
W projekcie zaproponowano też zmiany niezwiązane wprost z tematyka grup kapitałowych, w tym w szczególności:
- obowiązek protokołowania uchwał zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (dotychczas wprost przewidywały go wyłącznie przepisy o spółce akcyjnej);
- likwidację dotychczasowego rozróżnienia pojęcia kadencji i mandatu członków organów spółek - po zmianie przepisów kadencja ma być obliczana w pełnych latach obrotowych;
- obowiązek składania przez członków organów spółek w KRS, oświadczenia o spełnianiu przez nich warunków pełnienia funkcji określonych w art. 18 KSH wraz z oświadczeniami o zgodzie na ich powołanie.

Szczegóły TUTAJ