Prawo Komunikacji Elektronicznej - Zmiany w sektorze usług łączności elektronicznej

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Prawo Komunikacji Elektronicznej - Zmiany w sektorze usług łączności elektronicznej

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały dwa, niezwykle istotne dla szeroko rozumianego sektora łączności elektronicznej projekty ustaw. Projekt ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) oraz projekt ustawy wprowadzającej Prawo Komunikacji Elektronicznej. Głównym celem obu ustaw jest wdrożenie w Polsce przyjętej w grudniu 2018 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Projektowane przepisy mają zastąpić Prawo telekomunikacyjne, które obecnie szczegółowo reguluje aspekty związane z działalnością telekomunikacyjną. Na uwagi i opinie Ministerstwo Cyfryzacji w zakresie tych projektów oczekuje do 28 sierpnia 2020 r.

Omówienie najważniejszych zagadnień  TUTAJ

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść