Nowe rynki zagraniczne dla produktów lub usług firm z Polski Wschodniej - PARP ogłosił nabór wniosków w ramach II rundy

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Nowe rynki zagraniczne dla produktów lub usług firm z Polski Wschodniej - PARP ogłosił nabór wniosków w ramach II rundy

PARP przygotował program na sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
- usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
- usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
- udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych; nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
-mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Ile możesz otrzymać? - 800 000 zł.
Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.
Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Start: 4.08.2020, zakończenie: 7.09.2020

Ogłoszenie o konkursie TUTAJ

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#opis 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść