Termin składania wniosków w ramach programu Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój został przedłużony

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Termin składania wniosków w ramach programu Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój został przedłużony

Z uwagi na sytuację wywołaną pandemią COVID -19, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w działaniu 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 dla projektów na tworzenie lub rozwój centrów badawczo - rozwojowych wprowadzono kolejne udogodnienie dla przedsiębiorców.

1. Wydłużenie terminu naboru wniosków do dnia 30 czerwca 2020 r.
Wydłużenie terminu konkursu do 30 czerwca br. ma na celu złagodzenie negatywnego wpływu epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na funkcjonowanie polskich firm, w tym umożliwienie efektywnego aplikowania o środki finansowe w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Stosowne zmiany zostały wprowadzone w dokumentacji konkursowej – Regulaminie konkursu.

2. Zmiana zapisów kryterium fakultatywnego: „W projekcie przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi” w celu ułatwienia przedsiębiorcom aplikowania o wsparcie
W opisie kryterium dodano informację, zgodnie z którą dopuszcza się potwierdzenie/udokumentowanie współpracy z jednostkami naukowymi na podstawie wszelkiej korespondencji pomiędzy stronami lub na podstawie projektów umów, z których wyraźnie wynikać będą formy współpracy. Wnioskodawca zobligowany będzie do przedłożenia najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie dokumentu (tj. umowa współpracy) potwierdzającego współpracę z jednostkami naukowymi, tożsamego w treści z tym co było przedłożone na ocenie w zakresie stron i form współpracy.
Zmiana zaznaczona jest kolorem żółtym.
Kryteria wyboru projektów:
Zmienione Kryteria wyboru projektów w zakresie udokumentowania współpracy z jednostkami naukowymi (PDF 1 MB)

Szczegóły dotyczące Programu TUTAJ

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść