Ustawa prądowa: termin składania wniosku o dofinansowanie w związku ze wzrostem cen energii mija 30 czerwca 2020

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Ustawa prądowa: termin składania wniosku o dofinansowanie w związku ze wzrostem cen energii mija 30 czerwca 2020

30 czerwca 2020 r. upływa termin na złożenie wniosku do Zarządcy Rozliczeń o wypłatę dofinansowania de minimis z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2019 r. Maksymalna kwota dofinansowania to 200 tysięcy euro. Środki z dofinansowania mogą być wsparciem finansowym w dobie kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19, gdyż mechanizm ten może być łączony z mechanizmami pomocowymi przewidzianymi w tzw. Tarczy Anty-kryzysowej.

Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcom, dla których ceny energii wzrosły w II połowie 2019 r. względem cen obowiązujących na dzień 30 czerwca 2018 r. Nie wszystkie podmioty są jednak do niego uprawnione – o środki ubiegać się mogą jedynie średni i duzi przedsiębiorcy, którzy nie wykonują działalności gospodarczej w sektorach lub podsektorach energochłonnych.

Kwota dofinansowania wynosi 15 zł za każdą MWh energii zakupionej i zużytej przez odbiorcę. Dofinansowanie jest pomocą de minimis i w związku z tym podlega ogólnemu limitowi pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo. Maksymalnie z tytułu dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii uzyskać można 200 tysięcy euro.

Co do zasady pomoc publiczna uzyskana w związku z wystąpieniem COVID-19 (np. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników uzyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy) nie jest przeszkodą do uzyskania dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść