Tarcza antykryzysowa 3.0 - darmowa pomoc prawna dla jednoosobowych firm

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Tarcza antykryzysowa 3.0 - darmowa pomoc prawna dla jednoosobowych firm

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, stanowiąca nowelizację przepisów o tzw. „Tarczy antykryzysowej”, czyli TARCZA ANTYKRYZYZYSOWA 3.0.

Ustawa uchyla przepisy o zawieszeniu biegu terminów, zawarte w regulacjach dotyczących przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19. Zgodnie z Ustawą terminy w postępowaniach (m.in. administracyjnych, sądowo-administracyjnych czy w postępowaniach przed sądami powszechnymi), których bieg uległ wstrzymaniu lub zawieszeniu na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu skutkom pandemii mają rozpocząć się lub wznowić swój bieg w terminie 7 dni od dnia wejścia Ustawy w życie.

Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do tzw. świadczenia postojowego
Krąg podmiotów uprawnionych do tzw. świadczenia postojowego ma obejmować przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej przed 1 lutego 2020 r.).

Rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS dla samozatrudnionych
Ustawa rozszerza zakres zwolnienia z opłacania składek ZUS dla osób opłacających je na własne ubezpieczenie, których przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., jeżeli ich dochód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7.000 zł.

Ratunek dla najmniejszych firm
Wchodzące w życie przepisy rozszerzają nieodpłatną pomoc prawną na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku. To istotne, bo samozatrudnieni to - jak wynika z danych ZUS – bardzo liczna grupa przedsiębiorców - ponad 1,65 miliona osób, czyli niemal 61,67 proc. wszystkich płatników składek.

Łatwiejszy dostęp do pomocy
Nowelizacja wprowadza też przepisy mające chronić osoby korzystające z nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji i niosących taką pomoc przed zakażeniem wirusem COVID-19. W czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa może odbywać się na odległość. Nie jest też wymagane – ze względu na bezpieczeństwo – złożenie pisemnego oświadczenia, że dana osoba nie może ponieść kosztów pomocy prawnej.

 

tarcza 3.0

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść