50 mln zł łącznie czeka na małe i średnie firmy z Polski Wschodniej

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

50 mln zł łącznie czeka na małe i średnie firmy z Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 7 kwietnia br. rozpoczęła nabór wniosków w konkursie skierowanym do MŚP z Polski Wschodniej.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
- usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu
biznesowego;
- usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty
materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
- udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
- nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Nabór wniosków kończy się 7 września br.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się TUTAJ

Zachęcamy Przedsiębiorców do korzystania z dofinansowania!

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść