Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy

Ograniczenie poboru zaliczek to ulga polegająca na tym, że podatnik, w trakcie roku podatkowego, zostaje zwolniony z obowiązku obliczania oraz z wpłat zaliczek na podatek dochodowy.

Jest to możliwe, gdy wysokość zaliczek jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy. Należy wykazać, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych są niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego za dany rok.

Ograniczenie poboru zaliczek może zostać zastosowane zarówno wobec podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Decyzja o ograniczeniu poboru zaliczek na podatek dochodowy jest uznaniowa - to urząd decyduje, czy przyzna przedsiębiorcy prawo do zmiany wysokości zaliczek na podatek dochodowy.

Uwaga! W okresie stanu epidemii spowodowanej koronawirusem, do wniosku składanego do urzędu skarbowego za pośrednictwem Biznes.gov.pl, nie ma obowiązku dołączania dokumentów potwierdzających okoliczności opisane we wniosku. W takim wypadku organ podatkowy rozpozna wniosek na podstawie materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie.
Jednakże dołączenie takich dokumentów przy złożeniu wniosku przyspieszy rozpoznanie sprawy.

Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy można złożyć w każdym momencie trwania roku podatkowego, w czasie którego jesteś zobowiązany do zapłaty zaliczek. Wniosek nie może dotyczyć zaliczek nieopłaconych, dla których termin zapłaty już minął.

Usługę można zrealizować w następujący sposób:
- jeśli przedsiębiorca to jednoosobowa działalność gospodarczą – wniosek należy złożyć  do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania;
- jeśli przedsiębiorca to osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby spółki;
- jeśli przedsiębiorca nie posiada siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzi tutaj działalność gospodarczą – wniosek należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności;
- jeśli przedsiębiorca nie posiada siedziby w Polsce, ani na stałe nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce – wniosek należy złożyć do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów
Jeśli przedsiębiorstwo ma np.:
- oddział w Polsce;
- wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
- firmę z kapitałem zagranicznym;
wniosek należy złożyć w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. 2017 poz. 437)

 

Sprawę można załatwić listownie lub elektronicznie (usługa online wymaga posiadania Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Jak złożyć wniosek wniosek o ograniczenie poboru zaliczek i sprawdź, czy urząd przyzna taką pomoc: TUTAJ


 Zachęcamy do korzystania w tej formy wsparcia!

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść