Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój - wydłużenie terminu naboru wniosków do dnia 30 czerwca 2020 r.

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój - wydłużenie terminu naboru wniosków do dnia 30 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być:
• wydatki inwestycyjne,
• koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz
• koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także
• koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 181) do pobrania TUTAJ

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 350 000 000,00 PLN, w tym 35 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 315 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w naborze 1/2.1/2020 został przesunięty do dnia 30 czerwca br. (pierwotny termin zakończenia naboru: 11 maja br.).

Przedsiębiorco!
Jeżeli szukasz wsparcia finansowego by stworzyć lub rozwijać centrum badawczo-rozwojowe - złóż wniosek!

Szczegóły TUTAJ 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść