Usta i nos od dziś obowiązkowo zakryte

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Usta i nos od dziś obowiązkowo zakryte

Od dziś, czyli od czwartku 16 kwietnia obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeniach publicznych.

Najwygodniej nosić maseczkę ochronną, ale dopuszczalne jest także zakrycie twarzy np. szalikiem.

Maseczki należy nosić w miejscach publicznych, a więc:
• w obiektach handlowych, na targowiskach itp.;
• w zakładach pracy;
• w budynkach użyteczności publicznej;
• w kościołach i innych obiektach kultu religijnego;
• na terenach nieruchomości wspólnych, czyli np. na klatkach schodowych i w windach;
• na drogach, placach, w parkach, w lasach i innych terenach zielonych;
• w transporcie publicznym;
• w samochodzie, chyba, że podróżujemy sami lub tylko z dzieckiem do lat 4.

Z obowiązku noszenia maseczek są zwolnione:
• dzieci do ukończenia 4. roku życia;
• osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności;
• osoby wykonujące czynności zawodowe, zarobkowe lub służbowe w budynkach, zakładach, obiektach i placówkach handlowych oraz na targowiskach, o ile nie obsługują bezpośrednio klientów lub interesantów;
• kierowcy środków publicznego transportu, o ile są oddzieleni od innych osób tak, że nie mają z nimi styczności;
• duchowni w trakcie sprawowania czynności i obrzędów religijnych;
• żołnierze Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych oraz funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego wykonujący zadania służbowe i stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych czynności.

maseczka MZ PIS

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść