Dofinansowanie wynagrodzeń z funduszy unijnych.

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Dofinansowanie wynagrodzeń z funduszy unijnych.

Firmy, którym spadły obroty, mogą skorzystać z dofinansowania do pensji i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.
Pieniądze (w wysokości 2,6 mld złotych) pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Ze wsparcia mogą skorzystać firmy, którym spadły obroty, a także organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit.

Dofinansowanie może zostać przyznane, gdy spadek obrotów w firmie wyniesie:

• co najmniej 30 proc. - można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 1500 zł miesięcznie na jednego pracownika czyli do ok. 4500 zł w ciągu trzech miesięcy);
• co najmniej 50 proc. - będzie otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2100 zł miesięcznie na jednego pracownika czyli do ok. 6300 zł w ciągu trzech miesięcy);
• co najmniej 80 proc. - można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2700 zł miesięcznie na jednego pracownika czyli do ok. 8100 zł w ciągu trzech miesięcy).

Wsparcie na miejsce pracy ma być udzielane przez trzy miesiące.

Przedsiębiorca może wskazać dowolne 2 kolejne miesiące w 2020 roku (np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych i zestawić obroty z tego okresu z dwoma analogicznymi miesiącami 2019 roku.

Pieniądze są przyznawane przez powiatowe urzędy pracy. Wniosek o dofinansowanie (elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl) należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Istnieje również możliwość składania wniosków online za pośrednictwem platformy praca.gov.pl TUTAJ

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść