Zalecenia Ministerstwa Rozwoju oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Zalecenia Ministerstwa Rozwoju oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Ministerstwo Rozwoju przygotowało rekomendacje w zakresie funkcjonowania zakładów przemysłowych. Podstawowym ich celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zakładów przemysłowych oraz osobom z zewnątrz (klientom, dostawcom) przebywającym na terenie tych zakładów.

Priorytetowe rekomendacje to m.in. zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. ochrony twarzy dla pracowników zakładu .
Do ochrony twarzy i rąk zaliczają się m.in. szyby ochronne (dla obsługi klienta), bariery odległościowe, przyłbice ochronne, gogle, maseczki ochronne i inne narzędzia lub sposoby zapewniające odizolowanie pracownika od możliwości zakażenia się od osób zarażonych. Zaleca się również noszenie maseczek przez zewnętrznych dostawców i gości, którzy poruszają się po terenie zakładu.
Ponadto pracodawcy powinni zapewnić utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy pracownikami chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.
Dodatkowo rekomenduje się wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u pracowników i gości przy wejściu do zakładu, maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, takich jak stołówki czy inne pomieszczenia socjalne oraz utworzenie procedury na wypadek zamknięcia zakładu przemysłowego w związku ze stanem epidemii decyzją administracyjną lub na podstawie powszechnie obowiązującego przepisu prawa.

Również Państwowa Inspekcja Sanitarna również opracowała najważniejsze zalecenia dla zakładów pracy w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. , które znajdują się TUTAJ

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść