ZUS: Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

ZUS: Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek

ZUS udostępnił uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące
W związku z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którą odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej, ZUS udostępnia uproszczony wniosek dla przedsiębiorców. Wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy:

- odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

- zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby wypełnić uproszczony wniosek wystarczy podać podstawowe dane, NIP, REGON lub PESEL. Wniosek można przesłać elektronicznie, za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego wniosku. We wniosku należy wskazać, w jaki sposób koronawirus wpłynął na sytuację finansową firmy, a co za tym idzie, na brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ważne: jeżeli zdecydujemy się na przesłanie wniosku drogą elektroniczną, to najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii, należy wysłać do ZUS również papierowy oryginał dokumentu. W przypadku jego braku, ZUS uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Szczegółowe informacje TUTAJ

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść