Tarcza Antykryzysowa - program wsparcia pracowników i przedsiębiorców

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Tarcza Antykryzysowa - program wsparcia pracowników i przedsiębiorców

Mając na uwadze wsparcie przedsiębiorców w obecnej sytuacji, zachowanie płynności finansowej i bezpieczeństwo pracowników, rząd przygotował Tarczę Antykryzysową, o wartości 212 mld zł, która zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. Obejmuje on szereg mechanizmów o charakterze bezpośredniego wsparcia oraz wiele odroczeń lub zawieszeń części obowiązków dla przedsiębiorców.

Na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów:

• Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł;
• Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł;
• Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł;
• Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł;
• Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł.

Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej

• 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.

• Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

• Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z funduszu dopłatowego do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw.

• Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.

• Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.

• Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.

• Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.

• Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników - państwo sfinansuje 40% ich płacy.

• Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.

• 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.

• Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek.

• Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja.

• Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.

• Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.

• Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.

• Przesunięcie płatności za media.

• Ochrona konsumentów.

• Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.

• Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Z czego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy?
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi proponowanych rozwiązań TUTAJ

 

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść