Konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich oraz okolicznych gminach na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.
Konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich oraz okolicznych gminach.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 25 marca 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne związane z inwestycją początkową, usługi doradcze, prace rozwojowe, wydatki inwestycyjne na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy .

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursu TUTAJ

Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Infolinia PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl  oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 na stronie internetowej PARP - Badania na rynek.