Szanse na dofinansowanie projektów zlokalizowanych na Mazowszu

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Szanse na dofinansowanie projektów zlokalizowanych na Mazowszu

27 lutego 2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyjęło aktualizację harmonogramu konkursów na 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W nowym harmonogramie zaplanowano dwa nowe konkursy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR (tzw. Szybka ścieżka).

Dwa nowe konkursy w ramach „Szybkiej ścieżki”
Pierwszy z nowych konkursów to „Ścieżka dla Mazowsza”, w ramach którego dofinansowanie otrzymać będą mogły projekty zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego. Jest to jedna z niewielu szans na uzyskanie dotacji na projekty B+R w tym regionie, ponieważ większość trwających i planowanych naborów dedykowanych jest regionom słabiej rozwiniętym.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na 9 marca 2020 r.
Nabór: od 9 kwietnia do 14 maja 2020 r.

Zaplanowano również konkurs w ramach ścieżki tematycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii w transporcie – dofinansowanie ma zachęcać do prac B+R dotyczących zwiększenia wykorzystywania OZE w sektorze transportu.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na 31 marca 2020 r.
Nabór: od 30 kwietnia do 10 lipca 2020 r.

Oba konkursy ogłoszone będą w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR – „Szybka ścieżka”, w którym przedsiębiorcy (niezależnie od wielkości) oraz konsorcja (w tym z udziałem jednostek naukowych) planujący realizację projektów, których celem jest opracowanie nowego lub udoskonalonego produktu lub procesu mogą liczyć na dofinansowanie kosztów prowadzonych prac B+R (wynagrodzeń kadry badawczej, wykorzystania aparatury naukowo – badawczej, materiałów, surowców, podwykonawstwa czy elementów niezbędnych do budowy prototypu/instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej) w wysokości nawet 80%.

Dodatkowo do 30 kwietnia 2020 r. wydłużono termin składania wniosków w ramach „Szybkiej ścieżki” dedykowanej prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w obszarze urządzeń grzewczych.

Projekty mogą zacząć się po złożeniu wniosku, w terminie określonym przez wnioskodawcą, a zakończyć się muszą do 2023 r.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść