Nowy Inwestor nowe miejsca pracy w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej- Polskiej Strefie Inwestycji

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Nowy Inwestor nowe miejsca pracy w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej- Polskiej Strefie Inwestycji

Zarząd SSSE S.A wydał 22 Decyzję o wsparciu Przedsiębiorcy „EDMARK” Edyta Stypułkowska i Marek Stypułkowski sp .j. z siedzibą w Surażu ( powiat białostocki, województwo podlaskiego).

Przedsiębiorstwo EDMARK to Zakład Dzielenia Drobiu, który działa z powodzeniem od 2014 r. Posiada uprawnienia eksportowe na kraje Unii Europejskiej, a w związku z zakończeniem wprowadzania Systemu HACCP jakość produktów Zakładu osiągnęła bardzo wysoki poziom, czego dowodem jest coraz większa baza kontrahentów.

Firma EDMARK jest też Europewjskim Lureatem Wiarygodności. 

Więcej szczegółów o Przedsiębiorcy http://zdd.edmark.pl/pl/firma.aspx 

W ramach Decyzji o wsparciu firma EDMAR będzie realizowała nową inwestycję w miejscowości Łapy. W związku z tym zobowiązała się do poniesienia kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 10 647 105,00 zł w terminie do 25 grudnia 2025 roku oraz zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia kształtującego się na poziomie 18 pracowników , poprzez zatrudnienie 4 nowych pracowników i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia – w wymiarze 22 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 20208r.

Życzymy Inwestorowi powodzenia i wielu sukcesów zawodowych.

 

.

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść