KONFERENCJA „FINANSOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z WARMII I MAZUR”

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

KONFERENCJA „FINANSOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z WARMII I MAZUR”

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie zapraszają przedsiębiorców z Warmii i Mazur do udziału w konferencji „Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur”.
Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A.
Podczas konferencji eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawią możliwości i warunki otrzymania kredytu na innowacje technologiczne oraz gwarancji spłaty kredytu Biznesmax dla MŚP.

Dodatkowo podczas konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące:
– niskooprocentowanych pożyczek udzielanych przez Regionalny Fundusz Pożyczkowy przy WMARR S.A.,
– nawiązywania współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw i możliwości badania poziomu innowacyjności firm za pomocą narzędzi IMProve i Innovation Health Chceck,
– dotacji dla przedsiębiorców dostępnych w 2020 roku ze środków RPO WiM.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem Konferencji TUTAJ

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 10 lutego 2020 r. do godz. 12.00 na adres: e.michalczyk@wmarr.olsztyn.pl 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść