Polska przyciąga kolejne innowacyjne inwestycje; 1,5 mld zł zostanie zainwestowane w Polsce na działania B+R

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Polska przyciąga kolejne innowacyjne inwestycje; 1,5 mld zł zostanie zainwestowane w Polsce na działania B+R

432 decyzje dot. inwestycji o wartości blisko 21 mld zł – to efekt niespełna półtora roku działania Polskiej Strefy Inwestycji. W naszym kraju inwestuje m.in. globalna firma biofarmaceutyczna AstraZeneca. Właśnie postanowiła przeznaczyć na działania B+R w Polsce 1,5 mld zł. To dowód na to, że u nas panuje dobry klimat i znakomite otoczenie prawne do prowadzenia biznesu.

Po co powstała Polska Strefa Inwestycji?

Aby lepiej wykorzystać potencjał inwestycyjny polskiej gospodarki, przeprowadziliśmy gruntowną reformę Specjalnych Stref Ekonomicznych. Od 5 września 2018 r. powstała Polska Strefa Inwestycji. Dzięki niej zwolnienia podatkowe są dostępne dla inwestorów w całej Polsce.
Analiza danych dotyczących funkcjonowania PSI do końca 2019 r., wskazuje na to, że radykalnie zwiększył się udział inwestycji poza obszarem Specjalnych Stref Ekonomicznych. Już w grudniu 2018 r. połowa inwestycji była całkowicie realizowana poza terenem stref, w połowie 2019 r. wzrósł on do 85%, aby w całym 2019 r. ustabilizować się na poziomie 55% ogólnej wartości inwestycji.

Podsumowanie funkcjonowania PSI (2018-2019)

  • Od początku istnienia (od 5 września 2018) Polskiej Strefy Inwestycji (stan na 31 grudnia 2019) wydano 432 decyzje (319 z nich dla firm z polskim kapitałem – 74%).
  • Deklarowana wartość przedsięwzięć w okresie obowiązywania PSI to ok. 20,9 mld zł (9,3 mld zł firm z polskim kapitałem – 44%). Powstanie niemal 8,5 tys. nowych miejsc pracy (ok. 3 tys. stworzą firmy z kapitałem polskim – 36%).
  • Tylko w 2019 r. wydano 349 decyzji o wsparciu i pozyskano inwestycje o wartości 15 mld zł. To jest o 4% więcej niż w roku 2018 (14,4 mld zł).
  • W 2019 r. inwestorzy zadeklarowali utworzenie 6,2 tys. nowych miejsc pracy. 
  • W strukturze realizowanych w Polsce inwestycji, objętych wsparciem w ramach SSE i PSI, stopniowo wzrasta udział inwestorów krajowych. O ile w latach 2016-2018 ich średni udział liczony wartością zadeklarowanych inwestycji wyniósł 29%, to w 2019 r. wzrósł on do 44%, z wartością inwestycji szacowaną na 6,6 mld zł. W tym samym okresie znacząco wzrósł również udział podmiotów polskich w liczbie projektów inwestycyjnych: z 60% w 2016 r. do 75% w 2019 r.
  • Polscy przedsiębiorcy, realizujący 262 projekty, zadeklarowali stworzenie 2045 miejsc pracy w 2019 r.
  • Wśród 10 największych inwestorów, którzy skorzystali z systemu wsparcia oferowanego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, znalazły się również  firmy polskie: Orlen, Impexmetal czy Anwil.
  • Najwięcej inwestycji w 2019 r. pozyskały strefy: Katowicka (10,6 mld zł) i Wałbrzyska (9,5 mld zł). Następnie się plasują - TSSE Euro-Park Wisłosan (7,1 mld zł), Łódzka (6 mld zł), SSE Euro-Park Mielec (4,6 mld zł), Pomorska SSE (4,4 mld zł), Krakowski Park technologiczny (4,3 mld zł), Kostrzyńsko-Słubicka SSE (4,1 mld zł), Warmińsko-mazurska (2,6 mld zł), Legnicka SSE (2,1  mld zł), Suwalska (1,4 mld zł), SSE Starachowice (1,2 mld zł), Słupska (728 mln zł), Kamiennogórska (541 mln zł).

Program wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej na lata 2011-2030

W celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Polski, niezależnie od wdrożenia ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, od 1 października 2019 r. rząd wprowadził zmiany w jednym z kluczowych programów wsparcia inwestycji - Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.
Program opiera się na mechanizmie udzielania dotacji inwestycyjnych przez rząd, w celu pobudzenia wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
Dla zapewnienia  stabilności Programu czas jego trwania został wydłużony o dalsze 7 lat - do 2030 r. a także został zwiększony jego budżet o 1,1 mld zł - do kwoty 2,6 mld zł.
Ten Program to jeden z filarów służących dynamizacji inwestycji w Polsce. Potwierdzają to wyniki uzyskane w latach 2016-2019. W tym czasie udało się zawrzeć 39 umów na kwotę 16,3 mld zł, co stanowi 69% ogólnej wartości wszystkich projektów inwestycyjnych od początku funkcjonowania Programu. W tym samym okresie inwestorzy już zadeklarowali stworzenie 14,9 tys. miejsc pracy, co stanowi 60% ogólnej liczby miejsc pracy, jakie mają zostać utworzone w ciągu całego okresu trwania Programu.  
Dzięki temu programowi udało się przyciągnąć inwestycje takich globalnych firm jak: LG Chem Wrocław Energy (Korea),  Mercedes Benz - Manufacturing Poland (Niemcy), JP Morgan (USA), Nokia Solutions and Networks (Finlandia), Toyota Motor (Japonia), BASF (Niemcy), Shell Polska (Holandia), XEOS -GE Aviation Lufthansa (Niemcy/USA), Umicore Poland (Belgia),  SK HI-Tech Battery Materials Poland (Korea), Johnson Matthey Batteries Poland (Wlk. Brytania).

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść