GO TO BRAND 2020 – ogłoszenie o konkursie

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

GO TO BRAND 2020 – ogłoszenie o konkursie

W dniu 9 stycznia 2020 PARP ogłosiła konkurs nr 6 dla Programu Go To Brand 2020:


• rozpoczęcie naboru wniosków: 11 lutego 2020 r.
• zakończenie naboru wniosków: 11 marca 2020 r. (godz. 16:00)
• pula środków: 300 mln złotych
• konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych (poza woj. mazowieckim)

Go To Brand 2020 (czyli Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych, realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020) to program, który uwzględnia wsparcie projektów dotyczących uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

W Go To Brand 2020 wnioski mogą składać przedsiębiorcy MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, przy czym lokalizacja projektu zgłoszonego w konkursie znajduje się w regionie słabiej rozwiniętym. W konkursie nr 6/2020 nie mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego.

Łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie Go To Brand 2020 wynosi 300 000 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000,00 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 425 670,00 zł i stanowi równowartość 100 000 euro przeliczonych po kursie z dnia ogłoszenia konkursu.

Dofinansowanie udzielane jest m.in. na takie działania jak: udział w międzynarodowych targach, misjach gospodarczych, usługi doradcze, a także na działania związane z produkcją materiałów reklamowych (ulotki, katalogi, spoty reklamowe, filmy promocyjne, przygotowanie i tłumaczenie stron internetowych, reklama w wyszukiwarkach itp.)

Więcej o konkursie Tutaj

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść