Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Hajnówce przy ul. 11 Listopada

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Hajnówce przy ul. 11 Listopada

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę przemysłowo-usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną położonej w Hajnówce przy ul. 11 Listopada, oznaczonej numerami geodezyjnymi 1056/161, 1056/162 i 1056/163 o łącznej pow. 0,5457 ha. Cena wywoławcza 126.800 zł + VAT 23 %.
Do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygotowania nieruch. do zbycia 1.011,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 stycznia 2020 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).
Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Szczegóły

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść