Projekt „Szkoła dla Innowatora” – Centrum Edukacji Obywatelskiej czeka na zgłoszenia szkół podstawowych z całej Polski

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Projekt „Szkoła dla Innowatora” – Centrum Edukacji Obywatelskiej czeka na zgłoszenia szkół podstawowych z całej Polski

3 grudnia 2019 r. Centrum Edukacji Obywatelskiej, które wygrało konkurs na operatora pilotażowego projektu „Szkoła dla Innowatora”, uruchamia nabór dla szkół, które chciałyby wziąć w nim udział. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiło nabór dla szkół podstawowych, które chciałyby wziąć udział w projekcie „Szkoła dla Innowatora”. Zgłoszenia można przesyłać w dniach 3-13 grudnia 2019 r. Formularz aplikacyjny znajduje się na stronie www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl. Lista placówek, które wezmą udział w pilotażu, zostanie ogłoszona w pierwszej połowie stycznia 2020 r.

„Szkoła dla innowatora” - to trzyletni projekt pilotażowy prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem WIS z Radowa Małego, Szkołą Edukacji Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, Deloitte oraz Zwolnionymi z Teorii.

Pilotaż zostanie przeprowadzony najpierw w wybranych 7 klasach w 20 szkołach podstawowych, które zgłoszą chęć przystąpienia do tej inicjatywy. Wsparcie merytoryczne otrzymane w projekcie pozwoli na przeprowadzenie z uczniami intensywnego programu rozwijającego kompetencje proinnowacyjne. Sprawdzone rozwiązania będą stopniowo rozszerzane i wdrażane w kolejnych klasach. Działania w szkołach będą trwały od lutego 2020 r. do lutego 2022 r.

Szkoły uczestniczące w programie otrzymają kompleksowe i intensywne wsparcie dla dyrektorów i nauczycieli, w tym: wizyty studyjne, szkolenia i warsztaty, indywidualne doradztwo, wymiana wiedzy. Mogą też liczyć na narzędzia edukacyjne do pracy z uczniami, doposażenie i re-aranżację przestrzeni szkolnej, a także wycieczki edukacyjne i spotkania z innowatorami dla klasy uczestniczącej w projekcie.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/szkola-dla-innowatora 

Zachęcamy szkoły podstawowe do udziału w projekcie!

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść