Projekt ustawy wprowadzającej Mały ZUS skierowany do konsultacji społecznych

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Projekt ustawy wprowadzającej Mały ZUS skierowany do konsultacji społecznych

       Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów zakłada zmiany w sposobie opłacania małego ZUS-u przez przedsiębiorców uzyskujących niskie dochody.

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem internetowym: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326205.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu (również w wersji edytowalnej) na adresy poczty elektronicznej: malyzus2020@mpit.gov.pl , w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu.

 

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść