DOFINANSOWANIE CENTR BADAWCZO-ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

DOFINANSOWANIE CENTR BADAWCZO-ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 26.09.2019 r. do 14.10.2019 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 2 000 000 złotych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 350 000 000 złotych, w tym 50 000 000 złotych dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 300 000 000 złotych dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Więcej informacji TUTAJ

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść