3 września mija termin naboru wniosków o dofinansowanie do działania „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

3 września mija termin naboru wniosków o dofinansowanie do działania „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Szanowni Państwo

Do 3 września 2019 r. można ubiegać się o przyznanie dofinansowania w wysokości nawet do 800 000,00 zł w ramach naboru wniosków do działania „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług mikro-, małych i średnich przedsiębiorców działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być:
- usługi doradcze związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
- usługi komplementarne względem zakupionych usług doradczych i związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
- udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
- nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.
W puli przeznaczonej na dofinansowanie projektów jest 50 mln zł.

Wprowadzonych zostało szereg uproszczeń dla potencjalnych wnioskodawców – wszystko to, aby zwiększyć dostępność działania dla nowych odbiorców.
W kryteriach oceny projektów dopuściliśmy m.in., aby wpis potwierdzający prowadzenie działalności na terytorium Polski wschodniej był ujawniony w odpowiednim rejestrze najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zrezygnowaliśmy z zapisu mówiącego o konieczności zamknięcia przynajmniej jednego roku obrotowego trwającego przynajmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami, które znajdą Państwo w dokumentacji do działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” na stronie: https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść